Wat is Meraviglia

 

Meraviglia is het Italiaanse woord voor verwondering.
Meraviglia is het gevoel van ontzag en verbazing dat wordt opgewekt door iets of een nieuwe situatie, onverwacht of buitengewoon. Het wordt van oudsher gezien als een belangrijk aspect van de menselijke natuur, omdat het vooral verband houdt met nieuwsgierigheid en intellectuele verkenning. 

Meraviglia is afgeleid van het Latijnse mirabilia, dat wil zeggen: “bewonderenswaardige dingen”, van het werkwoord mirari: “met verwondering kijken”. Wonder wordt meestal geassocieerd met een positief gevoel of ontdekking. Het ‘wonderlijke’ in de literatuur en in de beeldende kunst is de verzameling elementen die in een werk verwondering veroorzaken met bijzondere verwijzing naar het fantastische en bovennatuurlijke.