Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meraviglia verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Andere informatie die je zelf hebt opgegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meraviglia.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Meraviglia verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren

Meraviglia zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) zijn:

– 5 kalenderjaren voor de dossiergegevens. Dit betreft geschreven voorbereidingen en aantekeningen naar aanleiding van de coaching en begeleiding;

– 7 kalenderjaren voor de factuurgegevens. Dit in verband met de verplichting in deze van de Belastingdienst.

Delen met anderen

Meraviglia verstrekt uitsluitend aan derden enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Meraviglia gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meraviglia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Meraviglia zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:

info@meraviglia.nl

Telefoonnummer: +31651380808

Beveiliging

Meraviglia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar info@meraviglia.nl

Meraviglia heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Wijziging Privacyverklaring

Meraviglia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.